Polecam » Linki

Nie możesz powstrzymywać twego duchowego wzrostu, tak jak nie możesz sprawić, aby drzewo nie rosło ku słońcu

Prentice Mulford