Jak pracuj? » Na jakich zasadach?

Sesje odbywąją się zazwyczaj raz w tygodniu i trwają 50 min. Pierwsze spotkania mają charakter konsultacji (przeważnie od 1 do 3 sesji), podczas których podejmujemy decyzję o rozpoczęciu psychoterapii oraz ustalamy kontrakt na terapię. Kontrakt zostaje ustalony w formie ustnej bądź pisemnej i zawiera: m.in. zgłaszany problem, cele terapii, ilość spotkań, jest dopasowywany indywidualnie.

Psychoterapeuta jest zoobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji przekazywanych przez pacjenta podczas sesji i nie ujawniania faktu korzystania z terapii osobom trzecim.

W przypadku współpracy z innymi specjalistami leczącymi pacjenta (np. psychiatrą) psychoterapeuta udostępnia tylko konieczne informacje, których ujawnienie służy procesowi leczenia.

Terapeuta podlega superwizji, co służy kontroli, ulepszaniu jego pracy i profesjonalnej opiece nad pacjentem. Podczas omawiania konkretnych problemów z innymi terapeutami na superwizji zapewniona jest anonimowość pacjenta.

W przypadku odwołania sesji pacjent jest zobowiązany poinformować o tym fakcie terapeutę najpóźniej 3 dni przed umówionym spotkaniem. Odwołanie sesji w czasie krótszym nie zwalnia z opłaty za sesję. Usługi psychoterapeutyczne są odpłatne, w przypadku spóźnienia pacjent płaci za całą sesję, sesja nie jest przedłużana.

Ewentualne odstępstwa od wprowadzonych zasad, wątpliwości dotyczące sposobu pracy, propozycje zmian, mogą być zgłaszane zgodnie z potrzebą zarówno przez psychoterapeutę jak i pacjenta i zostają omawiane w czasie sesji terapeutycznych.

Im dalej coś od siebie odpychasz, tym większe się to staje, Problem jest zawsze poważny, rozwiązanie zaś pogodne.

Bert Hellinger