Dlaczego Ja? » Wsppracuje

  • Dorota Lipnicka-Kaniowska

    lekarz psychiatra

  • mgr Joanna Smolak

    trener-konsultant, coach.

Nie możesz powstrzymywać twego duchowego wzrostu, tak jak nie możesz sprawić, aby drzewo nie rosło ku słońcu

Prentice Mulford